Ansprechpartner

Immobilienfondsgeschäft


Frankfurt am Main

Taunusanlage 1
60329 Frankfurt am Main


Esteban de Lope Fend

Geschäftsführer / Leiter Immobilienfondsmanagement

T (+49) 69 71 47 - 39 65

Esteban.deLopeFend@deka.de

Publikumsfonds

Nina Stapf

Leiterin Fondsmanagement Deka Immobilien Europa
 

T (+49) 69 71 47 - 38 65
F (+49) 69 71 47 - 31 03

Nina.Stapf@deka.de

Dr. Claus Becher

Leiter Immobilienfondsmanagement Publikumsfonds International

T (+49) 69 71 47 - 11 37

Claus.Becher@deka.de

Pascal Arnds

Fondsmanager, Deka Immobilien Nordamerika

T (+49) 69 71 47 - 28 77

Pascal.Arnds@deka.de

Harald Fischer

Fondsmanager, Deka Immobilien Global

T (+49) 69 71 47 - 73 19

Harald.Fischer@deka.de

Vertriebsunterstützung

Jochen Seppik

Leiter Vertriebsunterstützung Immobilienfondsmanagement

T (+49) 69 71 47 - 14 34
F (+49) 69 71 47 - 14 39

Jochen.Seppik@deka.de

Hendrik König

Leiter Vertriebsunterstützung Immobilienfonds Retail

T (+49) 69 71 47 - 98 21
F (+49) 69 71 47 - 49 821

hendrik.koenig@deka.de

Thomas Galka

Leiter Service Immobilienfondsmanagement

T (+49) 69 71 47 - 25 81

Thomas.Galka@deka.de

Sascha Kurzidem

Leiter Vertriebsunterstützung Immobilienfonds Institutionelle

T (+49) 69 71 47 - 22 39

Sascha.Kurzidem@deka.de

Alternative Investments

Olaf Kretke

Leiter Alternative Investments

T (+49) 69 71 47-39 41
F (+49) 69 714 7-4 39 41

Olaf.Kretke@deka.de

Jeanette Bruns

Leiterin Fondsmanagement Kreditfonds

T (+49) 69 71 47 - 75 48

Jeanette.Bruns@deka.de

Düsseldorf

Hamborner Straße 55
40472 Düsseldorf


Publikumsfonds


Holger Schmidt

Leiter Immobilienfondsmanagement Retail

M (+49) 160 98 94 38 53

T (+49) 2 11 8 82 88 9 75

holger.schmidt@deka.de